Hoppa till sidans innehåll

Vinterplatsregler


Gäller både området Sandvik och Storängen:

 1. För WSK:s medlemmar erbjuds vinterförvaringsplats för båtar. Platsen debiteras enl. gällande prislista.

  Båtar som ej är sjösatta innan juli månad, debiteras en sommaravgift.

  Första sommaren är avgiftsfri. Andra sommaren debiteras samma avgift som vinterförvaringsplats. Tredje sommaren debiteras dubbla avgiften, liksom nästkommande år.

 2. För att få tillgång till en förvaringsplats skall Du vara medlem i WSK och båten skall vara ansvarsförsäkrad.

 3. Inomhusförvaring erbjuds i mån av plats.

  Har medlem flera båtar förvarade på Storängen. Behöver medlem besluta vilken som är deras prioriterade båt, och vara beredd att bereda plats till annan medlem om kö uppstår.

 4. Medlem som saknar vinterförvaringsplats ges företräde framför medlem som önskar flera platser.

 5. Om medlem som innehar hamn- och/eller vinterförvaringsplats byter båt. Skall uppgifter om båtens bredd, längd, vikt, samt övriga uppgifter som kan ha betydelse för nyttjandet av platsen, lämnas till styrelsen.

 6. Vid uppsägning av vinterförvaringsplats. Skall medlem senast den 31 augusti, via brev eller mail till styrelsen säga upp sin plats.

  En bekräftelse skickas från styrelsen att uppsägningen har mottagits.  Om uppsägning uteblir debiteras full avgift. Slipkommittén förfogar över platsen efter detta datum. Platsen erbjuds till annan medlem enligt kö-system.  Medlem som avyttrar sin båt och ämnar skaffa en ny inom ett år har förtur i kön.

 7. Vinterplatsavgiften skall vara betald före sista betalningsdag, angivet på fakturan. Vid utebliven betalning medges ej upptagning av båt i samband med ordinarie upptagning (gäller området Sandvik)

  Om avgiften inte är betald och båten står på land kommer vinterförvaringsplatsen utgå från medlem.

 8. Alla båtar som vinterförvaras på området Storängen, tillhörande WSK. Skall finnas på området senast 15:e oktober.  Båtar placeras endast efter samråd med fogdarna. Flytt av båtar inomhus utföres av fogdarna.

 9. Båt och vagga/trailer/vagn skall vara märkt med namn och telefonnummer.

 10. Trailer/vagn skall vara utrustade med stödhjul för eventuell flyttning av fogdarna. För platsbesparing skall drev och utombordare vara nedfällda.

 11. Svetsning inomhus i hallarna är förbjudet.

 12. Förbered förvaringsplatsen i god tid. Kontrollera att vagga/trailer/vagn är på plats och i gott skick. Klipp ev. gräs/sly och forsla bort det.  (gäller förvaring utomhus).

 13. Övertäckning av båt, skall vara väl förankrad för att förhindra stormskador.

 14. Förvara brandfarliga ämnen och använd elström under betryggande kontroll.

 15. Inför sjösättningen skall båten vara försedd med tamp i för och akter. Även en medhjälpare skall finnas på plats. (En flagga på akterspegeln hör ”festen” till)

 16. Styrelsen beslutar om eventuellt särskilt avtal/uppdrag/förmån gällande vinterförvaringsplats.

 

Tillägg

Innehavare av hamn- eller vinterförvaringsplats, förväntas på valberedningens begäran åta sig ett funktionärsuppdrag*)

*) Med funktionärsuppdrag avses ett två-årigt engagemang i någon av WSK:s styrelse eller kommittéer. Att vara ombud för WSK i ÖSDF eller OSF, att vara revisor eller valberedning.

Innehavare av hamn- eller vinterförvaringsplats som tillfrågats om funktionärsuppdrag kan tacka nej vid ett tillfälle. Om innehavare tackar nej två år i följd kan hamn- och vinterförvaringsplats anses förbrukad. Valberedningen rapporterar detta till styrelsen, som avgör om speciella skäl kan föreligga för medlem att behålla sin plats.

Medlem som innehaft en funktionärsuppgift under de senaste fem åren omfattas inte av ovan.

(Uppdaterade 2020-08-11)

Uppdaterad: 17 AUG 2020 14:20 Skribent: Jens Trosell
E-post: This is a mailto link

SSFsbu-logoÖBF

 Sponsorer:

VSB-Segla

Postadress:
Waldemarsviks SK - Segling
Fredrik Fredriksson, Valltorp 2
61031 Vikbolandet

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info