Hoppa till sidans innehåll

Hamnregler


HAMNREGLER FÖR INNEHAVARE AV BRYGGPLATS

WSK arrenderar av Valdemarsviks kommun 55 bryggplatser som disponeras under tiden 1/5 – 31/10 varje år. Arrendeavtalets villkor är baserat på att ett begränsat antal av WSK:s platser skall kunna hyras ut till gästande båtar under perioden midsommarafton fram till och med första veckan i augusti. Systemet med gästplatser skall fungera genom s.k. röd/grön skyltning.

För medlem med röd/grön-skyltad bryggplats gäller följande:

 1. Du ansvarar för att omskyltning till grönt sker när frånvaro om mer än 2 nätter planeras. På den gröna skylten skriver du datum för den tidsperiod som planeras att vara borta, som ex " 3/7 – 9/7". Skriv så stort och tydligt som möjligt. Använd den penna som har erhållits för detta ändamål, en s.k. White Board-penna som går att sudda ut med en liten bit papper eller trasa.
   
 2. Om frånvaron från den grönskyltade platsen skulle bli kortare än vad som planerades och den egna platsen är upptagen vid hemkomsten, uppsök då en ledig gästplats.
   
 3. Anmäl snarast till Turistbyrån att du tillfälligt har fått ta en annan plats, detta för att undvika att du påförs avgift för gästhamnsplats. Lämpligen uppsöker du din ordinarie plats och skyltar om till rött. Om tillfälle finns informeras gästen på ett vänligt sätt om varför platsen nu blir rödskyltad men att de har rätt att ligga kvar enligt sin planering.
   
 4. För att uppfylla arrendeavtalets villkor är det viktigt att WSK:s alla innehavare av bryggplats med en röd/grön skyltning sköter sitt åliggande. Misskötsel av omskyltning kan medföra att rätten till bryggplats förverkas.
   

För alla medlemmar med plats vid WSK:s bryggor gäller följande:

 1. Hyresavgiften fastställs av årsmötet. Avgiften för den kommande säsongen skall betalas senast sista april. Uppsägning av bryggplats skall ske till Hamnkommittén senast sista januari. Har inte uppsägning vid detta datum skett skall medlemmen betala aviserad bryggavgift enligt ovan villkor. Betald bryggavgift vid detta fall kan återbetalas under förutsättning att WSK kan hyra ut platsen.
   
 2. För att erbjudas bryggplats måste man vara medlem i WSK. Vid kö för bryggplats skall den med längst medlemskap ha företräde. Medlem som är villig att ta på sig uppdrag i styrelse eller någon kommitté skall även kunna få ett visst företräde.
   
 3. Medlem får endast tillfälligt låna ut sin plats. Utlåning får endast ske till medlemmar i WSK och måste anmälas till Hamnkommittén. Medlem som innehar röd/grön plats får inte under perioden midsommarafton – fram tom första veckan i augusti låna ut sin plats.
   
 4. Medlem som inför en kommande säsong ej utnyttjar sin bryggplats, pga. sjukdom, försäljning av båt eller något annan av styrelsen bedömd giltig orsak, kan få behålla rätten till sin bryggplats till nästkommande säsong. Avgiften för bryggplatsen måste även i detta fall erläggas enligt föreskriven tid. Om WSK tillfälligt kan hyra ut platsen betalas avgiften tillbaka i proportion till hur lång tid andrahandsuthyrningen har kunnat ske. Endast sjukdom kan vara orsak till rätten att behålla sin bryggplats mer än en säsong.
   
 5. Hamnkommittén har rätt att omdisponera platserna för att kunna utnyttja bryggorna optimalt. Kommunen vill även förbehålla sig rätten att begära flyttning av båtar.
   
 6. Båt får inte vara inkopplad mot el-uttag annat än för laddning av batteri, användning av el-verktyg, länspumpning eller annan tillfällig verksamhet.
   
 7. Båtar skall vara lämpligt avfendrade och förtöjda i för och akter. I förtöjningen mot bryggan skall tamparna vara försedda med någon typ av ryckdämpare.
   
 8. Medlems båt som utnyttjar bryggplats skall vara ansvarsförsäkrad. Skulle en båt händelsevis sjunka vid bryggplatsen är det på båtägarens ansvar och kostnad som länsning/bärgning skall ske. Anmälan av sådan händelse skall omedelbart göras till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor.
   
 9. I samband med mastarbeten inför påmastning eller efter avmastning skall masten placeras på ett säkert sätt med stadiga bockar. Mastarbetet skall ske på särskilt anvisad plats. Det åligger varje medlem att tillse att de använda bockarna vid mastarbetet plockas undan från hamnområdet efter slutfört arbete. Tillse även att repstumpar, tejbitar mm plockas upp från det aktuella arbetsområdet.
   
 10. Mastvagnarna är placerade på särskilt anvisade platser och i förekommande fall fastlåsta med ett lås passande WSK-nyckeln. Mastvagnarna återbördas till sin förvaringsplats efter slutförd transport. Anmäl punktering eller andra skador på mastvagnen till Hamnkommittén.
   
 11. När medlems båt lämnar sin bryggplats för säsongen skall båtens alla i förekommande fall fasta förtöjningstampar tas bort från bryggan.
   
 12. Bilparkering skall ske på platser som särskilt anvisas härför. Bilkörning fram till brygga är tillåten för i- och avlastning av båt.
   

Medlems rätt till sin båtplats kan efter styrelsens beslut förverkas om:

 1. Avgiften inte betalas enligt ovan villkor
 2. I förekommande fall, systemet med röd/grön skyltning inte sköts
 3. Allvarligt åsidosättande av övriga ovan redovisade hamnregler

Ovan Hamnregler gäller tillsvidare.

Datum: 2015-05-10

Uppdaterad: 17 MAJ 2020 17:53 Skribent: Jens Trosell
E-post: This is a mailto link

SSFsbu-logoÖBF

 Sponsorer:

VSB-Segla

Postadress:
Waldemarsviks SK - Segling
Fredrik Fredriksson, Valltorp 2
61031 Vikbolandet

Kontakt:
Tel: [saknas] Information
E-post: This is a mailto link

Se all info